Εκδόσεις

Το Ίδρυμα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Μουσείου προχώρησε στην ανάδειξη και αξιοποίηση των Συλλογών του με τις έντυπες εκδόσεις.

Στις νέες δραστηριότητες του Ιδρύματος ανήκουν οι ηλεκτρονικές, πολυμεσικές εκδόσεις, με τις οποίες αξιοποιείται και προβάλλεται το ψηφιακό απόθεμα του Μουσείου.

print
Like Us on Facebook