Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος των συλλογών του Μουσείου έχει εισαχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης E-Preserve, και θα είναι προσβάσιμος όταν οι ήδη υπάρχουσες εγγραφές ελεγχθούν στο σύνολό τους και διορθωθούν όσες αποκλίνουν από την καθιερωμένη πολιτική καταλογογράφησης.
print
Like Us on Facebook