Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER II

Το 2002 το Ίδρυμα ολοκλήρωσε, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" και τη χρηματοδότηση από το Κοινοτικό πρόγραμμα LEADER II, μέσω του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, την κατασκευή του Κτιρίου Διοίκησης. Με τους άνετους χώρους του το Μουσείο στοχεύει στη βελτίωση των διοικητικών του λειτουργιών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του για την προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών, που θα εργάζονται σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο πάνω στο έργο του Καζαντζάκη, κάνοντας χρήση της βιβλιοθήκης, του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου, και στην οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων που θα ικανοποιούν και θα προάγουν τους σκοπούς του Ιδρύματος.
print
Like Us on Facebook