Ολόγραφα - Αυτόγραφα

Περιλαμβάνονται:

  • χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα κείμενα, υπογεγραμμένα ή αποδιδόμενα

  • σημειώσεις λυτές και σημειωματάρια

  • ημερολόγια συγγραφής

  • δοκίμια.
print
Like Us on Facebook