Διαδικασία χρηματικής κατάθεσης

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την οικονομική του ευρωστία, την ικανοποίηση των σκοπών του και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του στις χρηματικές δωρεές των φίλων και υποστηρικτών του.

Κάθε ενδιαφερόμενος να ενισχύσει χρηματικά το έργο του Μουσείου, μπορεί να το πράξει με την απευθείας κατάθεση ποσού έως 299,99 ευρώ στην έδρα του Ιδρύματος (Μυρτιά Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων) και την άμεση παραλαβή του σχετικού παραστατικού.

Για ποσά άνω των 300,00 ευρώ είναι υποχρεωτική, βάση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Ν. 2238/1994, η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, προκειμένου ο ιδιώτης (ή η επιχείρηση) να τύχει έκπτωσης στο φορολογητέο εισόδημά του. Για την τραπεζική κατάθεση, καθώς και για την έκδοση απόδειξης εκ μέρους του Ιδρύματος, θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Βήμα 1: Κατάθεση με δύο τρόπους

(Α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. Λογ.: 5751-044886-603
ΙΒΑΝ: GR1601727510005751044886603

2. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθ. Λογ.: 46898
ΙΒΑΝ: GR5008700050000000000046898

ή

(Β) Έκδοση επιταγής σε διαταγή του Ιδρύματος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη», Ν.Π.Ι.Δ., την οποία θα πρέπει να αποστείλετε συστημένη στη διεύθυνση Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, Μυρτιά, 70100, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων.

Βήμα 2: Ενημέρωση του Ιδρύματος

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατάθεσης, ο δωρητής πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό της καταθέσεως ή φωτοτυπία της επιταγής, όπου πρέπει να φαίνονται ευκρινώς το όνομά του και το ποσό,

  • είτε με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό τηλεφώνου 2810 742232,
  • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kazantzakis-museum.gr, με συνημμένη την ψηφιακή εικόνα του αποδεικτικού ή της επιταγής.

Σε κάθε περίπτωση, στο Fax ή στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα στοιχεία του καταθέτη:

(α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση, (γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, (δ) αρμόδια ΔΟΥ, (ε) επάγγελμα, (στ) τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.

Με την αποδοχή της δωρεάς, το Ίδρυμα προβαίνει στη διαδικασία δημοσιοποίησής της. Την επιθυμία τήρησης ανωνυμίας του θα πρέπει ο δωρητής να τη δηλώσει γραπτά στην επικοινωνία του με το Μουσείο.

Βήμα 3: Έκδοση παραστατικού

Το Ίδρυμα, μετά τη κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό και την ενημέρωσή του, θα εκδώσει ως παραστατικό μία «Απόδειξη Είσπραξης», για το ποσό της καταθέσεως, στο όνομα και στα στοιχεία του καταθέτη, το οποίο στη συνέχεια θα ταχυδρομεί στη διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει ο καταθέτης (βλ. Βήμα 2). Στην περίπτωση καταθέσεως μέσω επιταγής, η τράπεζα παρακρατεί κάποια προμήθεια για την εξόφληση της επιταγής και συνεπώς το ποσό που θα αναφέρει το τιμολόγιο θα είναι κάπως μικρότερο από εκείνο της επιταγής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το μηχανισμό υλοποίησης της χρηματικής και οποιουδήποτε άλλου τύπου δωρεάς, ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνήσει με την κα. Βαρβάρα Τσάκα, 2810 741689, 742451, varvara@kazantzakis-museum.gr.
print
Like Us on Facebook