Πληροφορίες συμμετοχής

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Καζαντζάκη πραγματοποιούνται καθημερινά στο κτίριο της Μόνιμης Έκθεσης, τις ώρες 9.15-10.45 και 11.00-12.30.

Ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50, 2 ομάδες ημερησίως των 20-25 ατόμων, σε δύο διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα προγράμματα. 

Προσαρμογές στις ημέρες, ώρες και αριθμό παιδιών γίνονται μετά από συνεννόηση.

Το κόστος συμμετοχής είναι 3€ για το κάθε παιδί.

Για συμμετοχή στα προγράμματα επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλ. 2810 741689 ή ηλεκτρονικά στο edu@kazantzaki.gr.

Υπεύθυνη οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η κα Αλεξάνδρα Μαραβέλια, εκπαιδευτικός-μουσειολόγος.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και Οδηγίες προς τα παιδιά .

print
Like Us on Facebook