Συντελεστές νέας Μόνιμης Έκθεσης

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΑΓΓΕΛΑ ΤΣΙΑΝΤΟΥ

Σχεδιασμός έκθεσης - μελέτη εφαρμογής - επίβλεψη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ

Καλλιτεχνικός σχεδιασμός - γραφική επιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ

Κείμενα - επιστημονική επιμέλεια: ΛITΣA  XATZOΠOYΛOY

Γενικός συντονισμός - επιμέλεια: ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΚΑ

Επιστημονικός σύμβουλος επανέκθεσης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Συντήρηση: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

Μεταφράσεις: BEN PETRE

Οργανωτική υποστήριξη: ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

 

 

Ανάδοχος κατασκευής: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Τ.Υ.Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

DTP:  ΡΑΛΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

Εκτυπώσεις: RESOLUTION E.Π.E.

Σχεδιασμός πολυμεσικών εκθεμάτων: ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

Υλοποίηση πολυμεσικών εκθεμάτων: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΑΝ.  ΚΡΗΤΗΣ

Video «Οδύσσεια»: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/Αerobot

Κατασκευή δέντρου «Οδύσσειας»: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακρυλικές κατασκευές: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

print
Like Us on Facebook