Νομική Μορφή

Το Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Περιφέρεια Κρήτης και η έδρα του βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού Μυρτιά (Βαρβάροι), του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Ιδρύθηκε από τον σκηνογράφο Γιώργο Ανεμογιάννη και το κατασταστικό του κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου 1984.

print
Like Us on Facebook