Πρόγραμμα "GRUNDTVIG"

Το πρόγραμμα «GRUNDTVIG» απευθύνεται σε ιδρύματα και οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν κάθε μορφή ευκαιριών εκπαίδευσης -επίσημης, ανεπίσημης ή άτυπης- για τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την αρχική και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό το Μουσείο Καζαντζάκη συμπράττει με την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία, με σκοπό να διερευνήσουμε και να ανοίξουμε ευκαιρίες συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ εθνικών φορέων που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα, π.χ. εποπτεύοντες φορείς για λογοτεχνικές εταιρίες ή/και λογοτεχνικά μουσεία.

Μέσω των επισκέψεων και ανταλλαγών προσωπικού, των θεματικών ομάδων εργασίας και της οργάνωσης κοινών δράσεων εκπαίδευσης, το Μουσείο Καζαντζάκη αναμένει σημαντικά και πολυμερή οφέλη, όπως την απόκτηση εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην ενεργοποίηση του εθελοντισμού ατόμων μεγάλης ηλικίας, ένας τομέας ενταγμένος εδώ και πολλές δεκαετίες στην πολιτισμική παιδεία της Δυτικής Ευρώπης, όμως με ιδιαίτερη υστέρηση στην ελληνική πραγματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "GRUNDTVIG" στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση «Comparing learning opportunities in the field of literary heritage» στο επίσημο blog της Σύμπραξης.

print
Like Us on Facebook