Ασύρματη ξενάγηση

 

Μία επιπλέον υπηρεσία για τους επισκέπτες του ΜΝΚ προστέθηκε στη Μόνιμη Έκθεση. Πρόκειται για το σύστημα ασύρματης ακουστικής ξενάγησης, που προσφέρει την εμπειρία της εξατομικευμένης πρόσληψης πληροφοριών. Ο χρήστης φορά τα ακουστικά και κρατά το χειριστήριο, στο οποίο πληκτρολογεί τον αριθμό του εκθέματος. Το περιεχόμενο της πληροφορίας που ακούει είναι είτε κείμενο μέσω αφήγησης, είτε ηχητικό απόσπασμα (ομιλία του Καζαντζάκη, θεατρική παράσταση κ.λπ.), είτε μουσικό απόσπασμα (συνθέσεις σε έργα του Καζαντζάκη), είτε συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Η ακουστική ξενάγηση χωρίζεται σε τρία επίπεδα πρόσβασης στην πληροφορία, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν οι εισαγωγικές περιγραφές σε κάθε μία από τις 5 αίθουσες της έκθεσης· στο δεύτερο επίπεδο οι γενικές περιγραφές του περιεχομένου μεμονωμένων ή, ανάλογα με τη θεματική παρουσίαση, ομάδας βιτρινών· στο τρίτο επίπεδο οι στοχευμένες σε εκθεσιακά αντικείμενα περιγραφές, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να εμβαθύνει σε πτυχές της ζωής και του έργου του Καζαντζάκη. Συνολικά 2,5 ώρες ηχητικής πληροφορίας, για 44 βιτρίνες και 75 αντικείμενα, προσφέρουν στον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο επισκέπτη μία διαδραστική εμπειρία με τα ίδια τα εκθέματα και το χώρο που τα περιβάλλει.

Ακούστε ένα απόσπασμα εδώ...

print
Like Us on Facebook