Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τρέχοντα

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 31, «Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών», 2012-2014

  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig, «Comparing learning opportunities in the field of literary heritage», 2011-2013.

Ολοκληρωμένα

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός», Μέτρο 1.1, Πρόσκληση Ε, «Αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη», 2008-2009.

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 172, «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυμεσική προβολή των πολιτιστικών συλλογών και εκθεμάτων του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη», 2007-2008.

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65, «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη», 2005-2007.

  • Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, 2000-2002.

 

print
Like Us on Facebook