Χορηγίες Νομικών Προσώπων

Το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη», ιδρύθηκε ως το μοναδικό προσωπικό μουσείο αφιερωμένο στο μεγάλο λογοτέχνη, και διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία της προσφοράς του στον πολιτισμικό και λογοτεχνικό τομέα. Η υπερτοπική σημασία του έγκειται αφενός στο γεγονός ότι εστιάζεται θεματικά στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ενός εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, με διεθνή φήμη και απήχηση που επηρεάζει διαχρονικά την παγκόσμια πολιτιστική σκέψη και φιλοσοφία. Αφετέρου το ενδιαφέρον γι' αυτό είναι διεθνές, όπως αποδεικνύουν οι εκατοντάδες χιλιάδες των ξένων τουριστών, οι εκατοντάδες έλληνες και ξένοι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής που μέχρι σήμερα το έχουν επισκεφτεί και επισκέπτονται και έχουν αναζητήσει υλικό στις Συλλογές του, και οι συνεργασίες που έχει συνάψει με μουσεία και πανεπιστημιακούς δασκάλους του εξωτερικού.

Το Ίδρυμα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους στόχους λειτουργίας του, δηλαδή την προβολή του έργου του συγγραφέα, τη συλλογή, φύλαξη, συντήρηση, προβολή και αξιοποίηση τεκμηρίων της ζωής και της δημιουργίας του, χωρίς την υποστήριξη τόσο των ιδιωτών, όσο και των εταιριών. Μέσω των χορηγιών οι εταιρίες μπορούν να έλθουν σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους (Έλληνες και ξένους) που ετήσια επισκέπτονται την μόνιμη και τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου και να συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας από τις παρακάτω προγραμματισμένες για τα επόμενα χρόνια δράσεις:

  • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
  • Οργάνωση εκδηλώσεων
  • Έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
  • Συντήρηση αρχειακού υλικού

Με τη συμμετοχή τους στο έργο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη οι εταιρίες έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό, προβάλλουν το προϊόν και το κοινωνικό τους προφίλ, ενισχύουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και απολαμβάνουν μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές του Ιδρύματος.

print
Like Us on Facebook