Προκήρυξη θέσης μπουφετζή για το Κυλικείο του ΜΝΚ

Το Μουσείο Καζαντζάκη ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός συνεργάτη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του κυλικείου του ΜΝΚ στη Μυρτιά Ηρακλείου.

Απαραίτητα προσόντα 
- Πτυχίο ΙΕΚ τουριστικής κατάρτισης (πρώην ΟΤΕΚ) ή ιδιωτικού ΙΕΚ.
- Γνώση και ευχέρεια χρήσης της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

Επιθυµητά Προσόντα 
- Πρότερη εμπειρία.
- Εντοπιότητα.
- Διάθεση δικού του μεταφορικού οχήματος.

Προϋποθέσεις
Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας, απολυτηρίου στρατού, συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη (Μυρτιά, 70100 Ηράκλειο), έως τις 23 Ιανουαρίου 2015. Η υποβολή του βιογραφικού μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κατ' αρχήν επιλεγόμενοι θα περάσουν από συνέντευξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 741689 και 743222 και στο e-mail: info[at]kazantzaki.gr.
print
Like Us on Facebook