Εκπαιδευτική επίσκεψη

Σχολικές ομάδες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο  χωρίς να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ελεύθερες επισκέψεις πραγματοποιούνται με ευθύνη των εκπαιδευτικών, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ύστερα από συνεννόηση με το Μουσείο.

Ο ανώτατος αριθμός που μπορεί να δεχτεί το Μουσείο είναι 150 μαθητές. Η επίσκεψη  περιλαμβάνει παρακολούθηση εικοσάλεπτου ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και, στη συνέχεια, ελεύθερη περιήγηση στη Μόνιμη Έκθεση.

Η διάρκεια της επίσκεψης καθορίζεται από τον αριθμό των μαθητών.

Οργανωμένη ξενάγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης σε περιορισμένο αριθμό μαθητών (15-20).

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ελεύθερη επίσκεψη, μπορούν να συμβουλευτούν τις χρήσιμες Οδηγίες για ελεύθερη επίσκεψη.

print
Like Us on Facebook