Οι Φίλοι του Μουσείου

Λογότυπο ΣΦΜΝΚ

Το Σωματείο με την επωνυμία "Οι Φίλοι του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη", με έδρα τη Μυρτιά Ηρακελίου, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 και ξεκίνησε τη δράση του τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, μετά την πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του και την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ίδρυση του Σωματείου ήρθε σε μια κρίσιμη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική περίοδο της ιστορίας του Μουσείου, με στόχο να συμβάλει πολύπλευρα στην αποτελεσματική λειτουργία του και προώθηση του έργου του.

Πιο συγκεκριμένα, σκοποί του Σωματείου βάσει του καταστατικού του είναι:

  • Η συμπαράσταση και η υλική ενίσχυση του Μουσείου Καζαντζάκη, για την αποτελεσματική λειτουργία του για την επίτευξη του έργου και των σκοπών του.
  • Η συνεχής ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου Ελληνικού και διεθνούς κοινού για τους σκοπούς και το έργο του Μουσείου.
  • Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τον εμπλουτισμό των συλλόγων του Μουσείου, για τη στήριξη εκδόσεων βιβλίων σχετικών με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, για την παραγωγή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών ντοκουμέντων καθώς και για την εκπόνηση μελετών και την πραγματοποίηση δράσεων που θα βοηθούν τον οργανωτικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ρόλο του Μουσείου.
  • Η υλική και ηθική ενίσχυση επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου.
  • Η φροντίδα των μελών του για την εξασφάλιση και διερεύνηση του κύκλου των οικονομικών υποστηρικτών του Μουσείου.
  • Η οργάνωση Ελληνικών και διεθνών διαγωνισμών και εκδηλώσεων με θέματα από τη ζωή και το πνευματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη.
  • Η εν γένει ηθική και υλική υποστήριξη κάθε δράσης του Μουσείου.
print
Like Us on Facebook