Contact


KAZANTZAKIS MUSEUM

Myrtia 70100, Archanon-Asteriousion Municipality

Heraklion, Crete

Telephone: +30 2810 741689, Fax: +30 2810 742232

E-mail: info@kazantzaki.gr