Διάρκεια: 90’ – Αριθμός παιδιών: 25

Πώς επικοινωνούσε ο Καζαντζάκης με την οικογένειά του και τους φίλους του; Για ποιο λόγο έγραφε επιστολές; Από ποιες χώρες έστελνε καρτ-ποστάλ; Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη συγγραφής μιας επιστολής με αφορμή το επιστολικό αρχείο του Μουσείου και συγγράφουν τη δική τους επιστολή, εμπνεόμενοι από το λόγο του ίδιου του Καζαντζάκη.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά:

  • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις επιστολές του Καζαντζάκη και να ανακαλύψουν το επιστολικό αρχείο του Μουσείου
  • Να ανακαλύψουν το γραπτό λόγο του συγγραφέα στις επιστολές του, αναγνωρίζοντας τα βασικά μέρη συγγραφής μιας επιστολής ή καρτ-ποστάλ
  • Να συγγράψουν τη δική τους επιστολή / καρτ-ποστάλ, εμπνεόμενοι από το λόγο του Καζαντζάκη