Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά Ηρακλείου, ανακοινώνει ότι η Μόνιμη Έκθεσή του κλείνει για το κοινό από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2008, λόγω ανακαίνισης και επανέκθεσης.

Το έργο της ανακαίνισης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για αναβάθμιση των υποδομών του Μουσείου και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, δράσεις που εντάσσονται στο  Ε. Π. «Πολιτισμός», (Μέτρο 1.1, Ε' Πρόσκληση), συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Σε συνέντευξη τύπου, της οποίας η ημέρα και ώρα παραχώρησης θα ανακοινωθεί σύντομα, θα παρουσιαστεί το σύνολο του έργου.

Πληροφορίες:

Βαρβάρα Τσάκα, Έφορος

varvara@kazantzakis-museum.gr