ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Διαγωνισμός (σφραγισμένες προσφορές)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Πολιτισμός» (συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 6 Οκτωβρίου 2008 ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Μουσείου Καζαντζάκη, Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρτιάς Δήμου «Νίκος Καζαντζάκης»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικής ηλικίας

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 43.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών φόρων και κρατήσεων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Βαρβάρα Τσάκα, τηλ.: 2810-741689, φαξ: 2810-742232, e-mail: info@kazantzakis-museum.gr

Για να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης πατήστε εδώ.