Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, για τις ανάγκες λειτουργίας του Πολυχώρου του, που στεγάζει το Καφέ-Πωλητήριο, αναζητά συνεργάτη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (6 μήνες), με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα: 

-  Προηγούµενη εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε υπηρεσίες εστίασης (εμπειρία σε πωλήσεις θα συνεκτιμηθεί).

-  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

-  Γνώση Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (info@kazantzaki.gr) πλήρες βιογραφικό σημείωμα ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία και θα γίνει η τελική αξιολόγησή τους.

  

Πληροφορίες κ. Ρούλα Δούνη (τηλ. 2810 741689 – sales@kazantzaki.gr).