Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη σας προσκαλεί σε συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, ώρα 1:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Galaxy (Λεωφ. Δημοκρατίας, Ηράκλειο), για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη», που ολοκλήρωσε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς Πόρους. Μεταξύ των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστεί και θα διανεμηθεί το νέο DVD-Rom με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης, η Ζωή και το Έργο».

Η παρουσία σας είναι σημαντική!

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2810741689.