Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, το «Εργαστήριο για τη μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

"Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση,

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

(Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα)"

Η πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων φορέων, έχουν την τιμή να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προαναφερόμενο Συνέδριο.

Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου από την 20ή έως και την 22α Οκτωβρίου 2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ...