Αθήνα, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το Ινστιτούτο Κομφούκιος διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα "Ο ρόλος του Νίκου Καζαντζάκη στην προώθηση και κατανόηση της Ελληνοκινεζικής Φιλίας".