Διάρκεια: 90’ – Αριθμός παιδιών: 25

Ο Νίκος Καζαντζάκης αρθρογραφούσε σε πολλές εφημερίδες... Σε τι αναφέρονταν τα άρθρα του; Για ποιο λόγο τα έγραφε; Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε δημοσιογράφους και ερευνώντας τις συλλογές του Μουσείου, συγγράφουν την εφημερίδα του Καζαντζάκη. Τι θα διαβάσουν οι αναγνώστες της εφημερίδας αυτής;

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά:

  • Να γνωρίσουν τον Νίκο Καζαντζάκη ως ανταποκριτή εφημερίδας
  • Να κατανοήσουν τους λόγους που ο Νίκος Καζαντζάκης αρθρογραφούσε σε ελληνικές εφημερίδες, με αφορμή τα άρθρα, τις επιστολές και τις προσωπικές του φωτογραφίες
  • Να αναπτύξουν τις ικανότητες της γραπτής έκφρασης και της κριτικής τους σκέψης, μελετώντας πηγές και συγγράφοντας το δικό τους άρθρο