Περιλαμβάνει τις εκδόσεις των έργων του Νίκου Καζαντζάκη, άρθρα και μελέτες του σε περιοδικά, καθώς και τις εκδόσεις, τα άρθρα και τις μελέτες που έχουν γραφτεί με αντικείμενο τον ίδιο και το έργο του.