Η Μόνιμη Έκθεση είναι ανοιχτή για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επισκεφτούν το ΜΝΚ, χωρίς να συμμετέχουν σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, ο εκπαιδευτικός συντονίζει και καθοδηγεί τη σχολική ομάδα, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιάσει βάσει της θεματικής που έχει επιλεχθεί. 

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακου, από τις 9.00 έως τις 15.00.
  • Η οικονομική συμμετοχή του κάθε μαθητή είναι 1€ για απλή επίσκεψη και 2€ με ξενάγηση.
  • Η ξενάγηση έχει διάρκεια 30 λεπτά.
  • Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε ξενάγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα (μαθητές & εκπαιδευτικοί).
  • Η κάθε σχολική ομάδα (τάξη) θα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από δύο (2) εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επεξεργαστούν το εκπαιδευτικό υλικό που έχουν σχεδιάσει ή και να υλοποιήσουν δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ύστερα από την σχετική ενημέρωση του προσωπικού του Μουσείου.

Για την καλύτερη οργάνωση της επίσκεψής σας, συστήνουμε να έχετε ενημερώσει το μουσείο 1-2 μέρες πριν την επίσκεψη σας στο 2810 741689 ή στο info@kazantzaki.gr.