Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, την Εταιρεία Κρητικών και Ιστορικών Μελετών και το Δήμο Καζαντζάκη.

Στόχος, μέσα από τη σύγχρονη εκθεσιακή αντίληψη, η παρουσίαση της ζωής και του έργου του συγγραφέα, με αναφορές στις φιλοσοφικές και φιλολογικές του καταγωγές, τις επιδράσεις που δέχτηκε, την απήχηση και τη διάδοση του έργου του.(http://www.cultural-olympiad.gr/st/html_files/current_future_events/Greek/events_2004/C04/C04_L01_04_GR.html)