Το Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη ανακοινώνει πως θα παραμείνει προσωρινά κλειστό έως τις

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

λόγω συνέχισης των εκτεταμένων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση !