Ενισχύοντας το θεσμό της οικογένειας και τη σχέση της με το μουσειακό περιβάλλον, το Τμήμα Εκπαίδευσης ΜΝΚ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες. 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, οι γονείς συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά και μέσα από δραστηριότητες που προωθούν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα, γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. 

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι:

  • Να δημιουργήσει κίνητρα εναλλακτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου της οικογένειας
  • Να ενισχύσει τους δεσμούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της οικογένειας μέσα από μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνικότητα τόσο μεταξύ των μελών της οικογένειας, όσο και με άλλες οικογένειες
  • Να συμβάλλει στην αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων των οικογενειών απέναντι στο μουσείο

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Τα οικογενειακά προγράμματα υλοποιούνται κυρίως τα Σαββατοκύριακα,  από τις 11.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
  • Ο ανώτερος αριθμός των συμμετεχόντων (συνολικά) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα.
  • Στα οικογενειακά προγράμματα συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας.