Εκδοτικά

  • Νίκος Καζαντζάκης, Ιστορία της ρώσικης λογοτεχνίας, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα: Ελευθερουδάκης 1930
  • Νίκος Καζαντζάκης, Ιστορία της ρώσικης λογοτεχνίας, Αθήνα: εκδ. Ελ. Καζαντζάκη 1965
  • Νίκος Καζαντζάκης, Το σοσιαλιστικό μανιφέστο του 1954, προλεγόμενα Μεσεβρινού, και τρία κείμενα του Ν. Καζαντζάκη, Λευκωσία: Lund 1974