Εκδοτικά

  • «Henri Bergson», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 2 (Οκτώβριος 1912) 310-334· το τχ. πρέπει να τυπώθηκε το 1913, αφού η ομιλία του Καζαντζάκη έχει ημερομηνία 22.1.1913
  • Αναδημοσίευση στο περ. Καινούρια Εποχή 3, τχ. 11 (φθινόπωρο 1958) 12-30