ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος Διαγωνισμός (σφραγισμένες προσφορές)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Πολιτισμός» (συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11 Σεπτεμβρίου 2008 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Μουσείου Καζαντζάκη, Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρτιάς Δήμου «Νίκος Καζαντζάκης»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διοργάνωση Εκδηλώσεων

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 43.600,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών φόρων και κρατήσεων).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 2,5 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Βαρβάρα Τσάκα, τηλ.: 2810-741689, φαξ: 2810-742232, e-mail: info@kazantzakis-museum.gr

Για να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης πατήστε εδώ.