Το Μουσείο Καζαντζάκη ενημερώνει τους επισκέπτες του για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται σε ισχύ από τις 22 Νοεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για την αποφυγή διασποράς του ιού COVID-19 (ΦΕΚ 5401Β 20-11-2021), θα επιτρέπεται η είσοδος στο Μουσείο σε επισκέπτες είτε εμβολιασμένους, είτε νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Οι επισκέπτες θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο, πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης για ηλεκτρονική σάρωση μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), ελέγχονται σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά της βεβαίωσης εργαστηριακού ελέγχου της μεθόδου PCR για κορωνοϊό COVID-19 με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή της χρήσης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε από την ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr.

Επιτρέπονται οι ομαδικές ξεναγήσεις με τη χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.

Για την ασφάλεια όλων, το Μουσείο λειτουργεί με ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Κατά την επίσκεψή σας στο Μουσείο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες.

• Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.

• Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Μουσείου.

 • Συστήνεται στους επισκέπτες η χρήση πιστωτικής κάρτας κατά τις συναλλαγές τους.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.