Για την ασφάλεια όλων, το Μουσείο λειτουργεί με ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Κατά την επίσκεψή σας στο Μουσείο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες.

• Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.

• Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Μουσείου.

 • Συστήνεται στους επισκέπτες η χρήση πιστωτικής κάρτας κατά τις συναλλαγές τους.

Ομαδικές επισκέψεις - ξεναγήσεις

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας κλειστών μουσείων που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι ομαδικές επισκέψεις στο Μουσείο πραγματοποιούνται ως εξής:

1. Έως 10 άτομα με τους κανονισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα (χρήση προστατευτικής μάσκας, απόσταση 2 μέτρων).

2. Από 11 έως 20 άτομα:

Ο ξεναγός πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και που η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Τα άτομα που ακολουθούν τον ξεναγό οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

-   Πιστοποιητικό εμβολιασμού

-   Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης

-   Βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης

-  Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

[ τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Ιουλίου, 2021 ]