Στο πλαίσιο του προγράμματος Transforming Future Museums – Museum Twinning

Τα μουσεία στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλάζουν ταχύτατα και αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Το Βρετανικό Συμβούλιο, με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μουσείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο, ξεκίνησε το Πρόγραμμα Transforming Future Museums (Ιανουάριος 2016-Ιούλιος 2018), βασικό μέρος του οποίου είναι και η αδελφοποίηση των μουσείων.  

Το πρόγραμμα Transforming Future Museums, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέρει στους πολιτιστικούς οργανισμούς και στα άτομα τη στήριξη και τα εργαλεία για να δοκιμάσουν νέους τρόπους εργασίας, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες διεθνείς τάσεις και ευκαιρίες και να υιοθετήσουν μια πιο συνεργατική, καινοτόμο και εξωστρεφή προσέγγιση ώστε να φέρουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία, αλλά και να καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον.

Μέρος του προγράμματος είναι η διεθνής δικτύωση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Έλληνες επαγγελματίες των μουσείων θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσουν συνέδρια, να μοιραστούν εμπειρίες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με τους βρετανούς ομολόγους τους. Για να τονισθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα περιφερειακά και τοπικά μουσεία και οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική κοινότητα και την οικονομία, το πρόγραμμα θα συνδέσει μουσεία που βρίσκονται έξω από τις πρωτεύουσες της κάθε χώρας. Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές στον τομέα της δέσμευσης της κοινότητας και των βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και θα αποκτήσουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός εργάζεται και αναπτύσσει τα προγράμματά του. Αυτό θα καλλιεργήσει μακροχρόνιες σχέσεις και θα προσφέρει ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, είμαστε πολύ ευτυχείς που το Μουσείο Καζαντζάκη, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο αρχαιολόγος Βαγγέλης Χαριτόπουλος, είναι ένα από τα δύο ελληνικά περιφερειακά μουσεία που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα συνεργαστεί με το Discovery Museum στο Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Πληροφορίες: 

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

2810 741689 | info@kazantzaki.gr (κ. Βαγγέλη Χαριτόπουλο)