Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων

Το Μουσείο συμμετείχε με το δανεισμό υλικού στην επετειακή έκθεση του Κοινοβουλίου.

(http://www.parliament.gr/Vouli_crete/default.htm)