Μυρτιά, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το 2009, το Μουσείο ολοκλήρωσε τη ριζική ανακαίνισή του, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου πολιτισμού. Αναμορφωμένες αίθουσες, καινούργια εκθέματα και σύγχρονος τρόπος παρουσίασης είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την καινούργια εικόνα του Μουσείου. Η Νέα Μόνιμη Έκθεση εγκαινιάστηκε στις 3 Ιουλίου 2010.