• Δάντης, Η Θεία Κωμωδία, Αθήνα: έκδ. «Κύκλου» 1934
  • Δάντης, Η Θεία Κωμωδία, τ. 1-3, μετάφραση και πρόλογος Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα: Δίφρος 1954-1955
  • Δάντης, Η Θεία Κωμωδία, μετάφραση και πρόλογος Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» 1962
  • Δάντης, Η Θεία Κωμωδία, μετάφραση και πρόλογος Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα: εκδ. Ελ. Καζαντζάκη 1969
  • Ομήρου Ιλιάδα, μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Θ. Κακριδή. Αθήνα 1955. 1962
  • Ομήρου Ιλιάδα, μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Θ. Κακριδή, Αθήνα: τυπ. Μ. Ρόδη 1964 - νεότερες εκδόσεις από το Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» και τον ΟΕΔΒ (χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο)
  • Ομήρου Οδύσσεια, μετάφραση Ν. Καζαντζάκης - Ι. Θ. Κακριδής, τυπ. Μ. Ρόδη 1965