Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Θεόδωρο Πατσιούρα και την Εταιρεία AppSoft, Software & Services, καθώς και τον κ. Γιάννη Κιτιριόγλου και την Εταιρεία Softone Technologies για την από κοινού προσφορά δωρεάν εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης προσωπικού, συντήρησης και υποστήριξης για 3 χρόνια του ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού Soft1 Open Enterprise Prime Plus για τις ανάγκες του Μουσείου.

Η προαναφερθείσα χορηγία συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Καζαντζάκη και στην προώθηση των δράσεων αυτού. Επιπροσθέτως, αποδεικνύει την ευαισθητοποίησή των κυρίων Πατσιούρα και Κιτιριόγλου σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που υπηρετεί το Μουσείο, στο όνομα και το πνεύμα του μεγάλου κρητικού Νίκου Καζαντζάκη.