Διάρκεια: 90’ – Αριθμός παιδιών: 25

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να υπερασπίζει και να μεταδίδει τις απόψεις του. Πώς όμως μπορούμε να πείσουμε με το λόγο μας; Ποια είναι η δύναμή του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει; Τα παιδιά ερευνούν τις κρυφές πτυχές της προσωπικότητας του Νίκου Καζαντζάκη και καταθέτουν τα επιχειρήματά τους σε ένα δυναμικό αγώνα ρητορικής. Ποιος από όλους θα πείσει το κοινό; 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά:

  • Να γνωρίσουν τον Νίκο Καζαντζάκη ως προσωπικότητα, ανακαλύπτοντας στοιχεία του ιδιαίτερου χαρακτήρα του
  • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου και του αντίλογου για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, είτε ως πομποί είτε ως δέκτες
  • Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, παίρνοντας πρωτοβουλίες και υποστηρίζοντας τη θέση τους