Εκδοτικά

  • Ν. Καζαντζάκης, Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, Ηράκλειο Κρήτης: εκδ. Στυλιανός Μ. Αλεξίου 1909
  • Αναδημοσίευση στο περ. Καινούρια Εποχή 4, τχ. 14 (καλοκαίρι 1959) 34-89
  • Ν. Καζαντζάκης, Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας, εισαγωγή - επιμέλεια Πάτροκλος Σταύρου, Αθήνα: εκδ. Ελ. Καζαντζάκη 1998

Ξένες εκδόσεις - Μεταφράσεις

  • Nikos Kazantzakis, Friedrich Nietzsche on the Philosophy of Right and the State, με-τάφραση στα αγγλικά - εισαγωγή Odysseus Mavridis, Νέα Υόρκη, Albany: State University of New York 2006