Το Μουσείο Καζαντζάκη ενημερώνει τους επισκέπτες του για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται σε ισχύ σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για την αποφυγή διασποράς του ιού COVID-19, το Μουσείο θα λειτουργεί ως μικτός χώρος επιτρέποντας την είσοδο σε επισκέπτες είτε εμβολιασμένους, είτε νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση), ή ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Θα πραγματοποιείται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ, καθώς και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο του Μουσείου με την εφαρμογή covid free app.

Αναλυτικά (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4206Β 12-09-2021) προβλέπονται τα εξής:

  • Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
  • Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
  • Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα), οπότε ο αριθμός προσαυξάνεται ανάλογα.

Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 ή

[γ] αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο στον χώρο, συνδυαστικά προς:

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] έως [γ].

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι μάσκες είναι υποχρεωτικές στους χώρους του Μουσείου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας κατά την επίσκεψή σας στο Μουσείο είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.